Skip links

Zestawienie ostatnio ogłoszonych wyników konkursów

Przygotowaliśmy dla Was zestawienie ostatnio ogłoszonych wyników konkursów.

 

  • 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Do dofinansowania zostało wybranych pięć projektów o łącznej kwocie 3 315 309,33 zł oraz jeden projekt naszego Wnioskodawcy, który otrzymał aż 4 241 422,04 zł, które w całości zostaną przeznaczone na integrację osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie cieszyńskim.

 

  • 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

Do dofinansowania na łączną kwotę prawie 39 mln zł wybrano 78 projektów z czterech subregionów, w tym aż 7 naszych! Po raz kolejny możemy się więc pochwalić 100% skutecznością. Wszystkie nasze wnioski uzyskały pozytywną ocenę, a ponadto nasze projekty zajęły dwa pierwsze miejsca na liście Beneficjentów. Realizacja tych projektów przyczyni się do zwiększenia odsetka dzieci, które będą mogły skorzystać z opieki przedszkolnej już od najmłodszych lat. Do tego celu przedszkola będą mogły wykorzystać zakupione w ramach projektów pomoce dydaktyczne, a dzieci wezmą udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez najlepszych specjalistów.

 

  • 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Do dofinansowania na łączną kwotę ponad 22 mln zł w całym województwie wybrano 51 projektów. 4 z nich zostały przygotowane przez nas. Pozwolą one na wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt oraz realizację niecodziennych zajęć dodatkowych w szkołach, które dotychczas nie miały możliwości skorzystania z dofinansowania.

 

  • Maluch+

Tutaj również najwyższa kwota dofinansowania w województwie śląskim to nasza zasługa. Ponad trzy miliony złotych zostaną przeznaczone na wybudowanie żłobka dla około 100 dzieci. Nie możemy doczekać się jego otwarcia!