Skip links

Wsparcie na starcie

14 października dobiegł końca projekt „Wsparcie na starcie” realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner. Jego celem był wzrost poziomu zatrudnienia oraz rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie obszaru rewitalizowanego Jastrzębia-Zdroju.

Uczestnicy projektu mieli zapewnione konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem oraz specjalistami w dziedzinie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie otrzymali dotacje na założenie własnej firmy, a także finansowe i doradcze wsparcie pomostowe.

Wszyscy z nich zgodnie z założeniami projektu już ponad dwanaście miesięcy z sukcesem prowadzą własne przedsiębiorstwa.