Skip links

Najlepszy żłobek w Polsce

Niebywałe wyróżnienie spotkało Integracyjny Żłobek Miejski „Pod Grzybkiem” w Obornikach Śląskich, który zajął I miejsce w Ogólnopolskim konkursie „Żłobek roku 2019” organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Konkurs odbywał się pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przyczynił się do tego projekt „Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim „Pod Grzybkiem” szansą na powrót do pracy”, który realizowaliśmy na zlecenie Gminy Oborniki Śląskie. Serdecznie gratulujemy.