Skip links

możemy

przedstawić się

Od 2007 roku zajmujemy się opracowywaniem strategii rozwoju organizacji, zmianami w strukturach organizacyjnych oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych na ich rozwój. Specjalizujemy się w całościowej obsłudze procesu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Prowadzimy działalność szkoleniową oraz doradczą, a także zarządzamy projektami społecznymi i inwestycyjnymi. Szkolimy przedsiębiorców oraz osoby planujące otworzyć działalność gospodarczą. W swojej pracy wykorzystujemy bogatą wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Pomagamy naszym klientom na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia.

zaoferować Ci

pozyskiwanie środków zewnętrznych

Przygotowujemy wnioski aplikacyjne na realizację przedsięwzięć społecznych oraz inwestycyjnych.

zarządzanie organizacją

Projektujemy oraz wdrażamy struktury organizacyjne oraz zarządzamy zasobami ludzkimi.

przygotowanie projektu inwestycyjnego

Prowadzimy działania związane z realizacją zamierzenia inwestycyjnego – od pomysłu do zarządzania obiektem.

kreowanie pozytywnego wizerunku organizacji

Tworzymy profesjonalne strony internetowe oraz dbamy o marketing w mediach społecznościowych.

audyt placówek oświatowych

Programujemy i planujemy pracę placówki, koordynujemy powstawanie sieci współpracy.

wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

Wyposażamy organizacje w sprzęt IT oraz wdrażamy nowoczesne technologie.

współpracować z Tobą

Ty przedstawiasz pomysł

Ty dostarczasz materiały

Ty otrzymujesz dofinansowanie

Ty realizujesz zaplanowane działania

Ty wydatkujesz środki

razem

my analizujemy możliwości pozyskania środków

my przygotowujemy wniosek aplikacyjny

my opracowujemy dokumentację projektową

my czuwamy nad ich prawidłowym przebiegiem

my rozliczamy projekt

świętujemy sukces

wyróżnić się

uczciwością

 • rzetelnie przedstawiamy szanse na realizację przedsięwzięcia
 • informujemy o obowiązkach wynikających z umowy o dofinansowanie
 • dostosowujemy formy rozliczeń do potrzeb klientów

skutecznością

 • cechujemy się bardzo wysoką skutecznością w pozyskiwaniu środków
 • maksymalizujemy procent rozliczonego dofinansowania
 • nasze projekty zawsze kończą się sukcesem

kompleksowością

 • wspieramy klientów od momentu pomysłu na projekt aż po jego zakończenie
 • oferujemy pomoc specjalistów w wielu obszarach
 • zapewniamy wsparcie zarówno w miejscu realizacji projektu, jak również na odległość

odpowiedzialnością

 • projekty realizujemy własnymi zasobami i przy udziale naszych ludzi
 • reprezentujemy klientów w kontaktach z właściwymi instytucjami
 • dbamy o zgodność z prawodawstwem krajowym oraz unijnym

pomysłowością

 • działamy nieszablonowo
 • w odpowiednich proporcjach łączymy wypracowane schematy z pomysłami klientów
 • zawsze znajdujemy rozwiązania pojawiających się problemów

profesjonalizmem

 • jesteśmy w branży od pierwszego okresu programowania funduszy strukturalnych dla Polski
 • realizowaliśmy projekty współfinansowane z wielu różnych programów na obszarze całego kraju
 • współpracowaliśmy z beneficjentami ze wszystkich sektorów społeczno-gospodarczych