Skip links

O sukcesach

Wsparcie na starcie

14 października dobiegł końca projekt „Wsparcie na starcie” realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner. Jego celem był wzrost poziomu zatrudnienia oraz rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie obszaru rewitalizowanego Jastrzębia-Zdroju. Uczestnicy projektu mieli zapewnione konsultacje z doradcą

Najlepszy żłobek w Polsce

Niebywałe wyróżnienie spotkało Integracyjny Żłobek Miejski „Pod Grzybkiem” w Obornikach Śląskich, który zajął I miejsce w Ogólnopolskim konkursie „Żłobek roku 2019” organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Konkurs odbywał się pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyczynił się

Granty na innowacje

Miło nam poinformować, że przygotowany przez nas wniosek, którego realizatorem są Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner oraz Zamek Cieszyn otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach projektu prowadzone będą tzw. inkubatory innowacji społecznych w temacie dostępności, który na potrzeby konkursu